Windows 10’da Ürün Anahtarı Nasıl Öğrenilir?

Windows 7, 8 ya da 8.1 sürümlerinden Windows 10‘a geçiş yaptığımız zaman ürün anahtarımızı öğrenmek için aşağıdaki işlemleri yapabiliriz. Ücretsiz Windows 10 geçişini yaptıktan sonra ömür boyu kullanabileceğiniz lisans bilgilerinizi öğrenebilirsiniz. İşlemi VBScript kodu ile birkaç işlem yaparak tamamlayacağız.

Aşağıdaki kodların tamamını bilgisayarınızdan not defterine kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Daha sonra Not Defterinde “Farklı kaydet” seçeneğine tıklayarak Windows10Lisans.vbs olarak kaydediyoruz. Bu aşamada dosyaya vereceğimiz ismin herhangi bir anlamı yok. Daha sonra kaydettiğimiz dosyaya çift tıklayıp çalıştırıyoruz ve lisans bilgilerimiz ekranda açılacaktır.

Diğer sitelere göre en avantajlı fiyatlarla windows lisans key satışı yapan bir siteden bahsetmek isteriz. Eğer uygun fiyata bir alım yapmak istiyorsanız ucuz windows lisans için Sadeceon sitesini ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Sitedeki Windows lisans key hizmetleri dışında, hesap satışı hizmetlerini de bulabilirsiniz. Hem hızlı hem de güvenilir hizmet almak için birebir. Kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyetinin adresi Sadeceon’un sunduğu bu fırsatlardan faydalanmak için siteye hemen kayıt olabilirsiniz.

Windows 10’da ürün anahtarı öğrenme kodları;

Option Explicit
Dim objshell,path,DigitalID, Result
Set objshell = CreateObject(“WScript.Shell”)
‘Set registry key path
Path = “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\”
‘Registry key value
DigitalID = objshell.RegRead(Path & “DigitalProductId”)
Dim ProductName,ProductID,ProductKey,ProductData
‘Get ProductName, ProductID, ProductKey
ProductName = “Product Name: ” & objshell.RegRead(Path & “ProductName”)
ProductID = “Product ID: ” & objshell.RegRead(Path & “ProductID”)
ProductKey = “Installed Key: ” & ConvertToKey(DigitalID)
ProductData = ProductName & vbNewLine & ProductID & vbNewLine & ProductKey
‘Show messbox if save to a file
If vbYes = MsgBox(ProductData & vblf & vblf & “Save to a file?”, vbYesNo + vbQuestion, “BackUp Windows Key Information”) then
  Save ProductData
End If
‘Convert binary to chars
Function ConvertToKey(Key)
  Const KeyOffset = 52
  Dim isWin8, Maps, i, j, Current, KeyOutput, Last, keypart1, insert
  ‘Check if OS is Windows 8
Sponsorlu Bağlantılar

 
  isWin8 = (Key(66) \ 6) And 1
  Key(66) = (Key(66) And &HF7) Or ((isWin8 And 2) * 4)
  i = 24
  Maps = “BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789”
  Do
    Current= 0
    j = 14
    Do
      Current = Current* 256
      Current = Key(j + KeyOffset) + Current
      Key(j + KeyOffset) = (Current \ 24)
      Current=Current Mod 24
      j = j -1
    Loop While j >= 0
    i = i -1
    KeyOutput = Mid(Maps,Current+ 1, 1) & KeyOutput
    Last = Current
  Loop While i >= 0
  keypart1 = Mid(KeyOutput, 2, Last)
  insert = “N”
  KeyOutput = Replace(KeyOutput, keypart1, keypart1 & insert, 2, 1, 0)
  If Last = 0 Then KeyOutput = insert & KeyOutput
  ConvertToKey = Mid(KeyOutput, 1, 5) & “-” & Mid(KeyOutput, 6, 5) & “-” & Mid(KeyOutput, 11, 5) & “-” & Mid(KeyOutput, 16, 5) & “-” & Mid(KeyOutput, 21, 5)
End Function
‘Save data to a file
Function Save(Data)
  Dim fso, fName, txt,objshell,UserName
  Set objshell = CreateObject(“wscript.shell”)
  ‘Get current user name
  UserName = objshell.ExpandEnvironmentStrings(“%UserName%”)
  ‘Create a text file on desktop
  fName = “C:\Users\” & UserName & “\Desktop\WindowsKeyInfo.txt”
  Set fso = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
  Set txt = fso.CreateTextFile(fName)
  txt.Writeline Data
  txt.Close
End Function

Barış Doğan

2012 yılından bu yana barisdogan.com.tr'de yazar. Beykent Üniversitesi Basım ve Yayın Teknolojileri / Anadolu Üniversitesi İşletme bölümü mezunu. MediaMarkt Türkiye E-Ticaret departmanında "Kullanıcı Arayüzü Kıdemli Uzmanı" olarak çalışıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir